Menjetek tehát, és tegyetek tanítvánnyá minden népet. Mt 28,19

Az egyháznak missziós küldetése van

Michael August Blume

Michael August Blume SVD amerikai verbita szerzetes, aki 2018-ban érkezett Magyarországra. Jelenleg ő Magyarország apostoli nunciusa. Magyar gyökerekkel rendelkezik, mert nagyanyja a Sopron környéki Himodon született és innen került ki Amerikába. Ő már Indiana államban, South Bend-ben született. Verbita szerzetesként, 1972-ben szentelték pappá szülővárosában. Rómában szerez teológiai diplomát, majd teológiai tanár lesz a ghánai Cape Coast regionális szemináriumban. Később kinevezik az Isteni Ige Társasága ghánai, benini és togói tartományfőnökévé, majd Benin és Togo apostoli nunciusává. 2013-ban ugandai apostoli nuncius lett. Jelenleg itt Magyarországon teljesít szolgálatot.