Menjetek tehát, és tegyetek tanítvánnyá minden népet. Mt 28,19

Beköszöntő

Pünkösdre készülve felidéztem, visszanéztem a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus 2019-es készülődés pillanatait a Forrás szentmiséjét, dicsőítő énekeit. Megható volt látni azt a rengeteg fiatalt, akik őszinte hittel a szemükben betöltötték a csarnokot.

Különböző gondolatok kavarogtak a fejemben, idézetek a szentírásból, az örök élet forrásából, arról, hogy "Az aratnivaló sok, de a munkás kevés: kérjétek tehát az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat az aratásába." Láttam számtalan munkást, akik már elindultak és talán még többet, akik el fognak indulni az aratásba.

Pünkösd, a Szentlélek eljövetele. Azé a Vigasztalóé, akit az Atya küldött: „Ama vigasztaló pedig, a Szent Lélek, akit az én nevemben küld az Atya, az mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, amiket mondottam néktek.”

Ez a tiszta forrás, ami vezet minket. Vezet a küldetésben, a misszióban. A tágabb értelembe vett misszióban, ami nem csak evangelizációt jelent, hanem a szeretet, a megbocsátás és az irgalom hirdetését és közvetítését embertársaink felé. A cselekvő hirdetést, ami a mindennapokban abban nyilvánul meg, hogy „Éhes voltam, és adtatok ennem. Szomjas voltam, és adtatok innom. Idegen voltam, és befogadtatok. Nem volt ruhám, és felruháztatok. Beteg voltam, és meglátogattatok. Börtönben voltam, és fölkerestetek.”

A forrás mindig utat mutat. Mi ilyen konkrét utakat szeretnénk megosztani, élő példákat, megtörtént eseményeket és személyeket, akik a missziót választották és ez az ő személyes küldetésük.
Legyen ez a honlap forrás mindannyiunk számára, hogy az élet legkülönbözőbb területén lehet segítő kezet nyújtani embertársainknak és lehetünk mi is misszióban, ha rátalálunk a saját utunkra.