Menjetek tehát, és tegyetek tanítvánnyá minden népet. Mt 28,19

Példaképem Dr. Batthyány Strattmann László

Faigl Ilona a II. világháború éveiben született. Építészmérnök édesapja szovjet hadifogságba került, mire hazajött, lánya már öt éves volt. Kistestvér utáni vágya hét éves korára teljesült. Húga pár hónapos korában megbetegedett, akkor határozta el, hogy orvos lesz, aki segít a bajban és megnyugtatja a családokat. 1970-ben végzett a Semmelweis Egyetem Általános Orvosi karán.

Ezt követően a Péterfy Sándor utcai Kórház belosztályára kerül. 1975-ben belgyógyászati szakvizsgája után a XI. kerületben vállal körzeti orvosi munkát. Ebben az évben lesz 45 éve, hogy ebben a körzetben dolgozik. 1983-84 között két évet tölt – fizetés nélküli szabadságon- Líbiában üzemorvosként. 2003 márciusában a Budai Ciszterci Szent Imre Plébánia zarándokcsoportjával, Rómába megy Dr. Batthyány Strattmann László orvos boldoggá avatásán. Rómából való hazatérésünk után orvosi imakört alapít „Boldog László Orvosi Imakör” néven.

- 2003 márciusában a Budai Ciszterci Szent Imre Plébánia zarándokcsoportjával, Ipoly atya plébánosunk vezetésével, Rómába mentünk. Március 23-án ott voltam a Szent Péter téren, Dr. Batthyány Strattmann László boldoggá avatásán. 5000 magyar zarándok között jó érzés volt magyarnak lenni. Akkor, ott egy magyar orvost emeltek oltárra. Ez az esemény arra is ösztönzött, hogy végig gondoljam a következőket. A történelem folyamán a legfőbb gyógyító Jézus Krisztus vplt, aki egész földi élete során, amerre járt gyógyította a betegeket, sőt halottakat támasztott fel. Az Ő példáját követték az apostolok. Az elmúlt 2019 év alatt összesen 7 szentté avatott orvosunk volt. Úgymint Szt. Lukács, az evangelista, Szt. Kozma és Demján, Szt. Balázs, Szt. Pantaleon, Szt. Giuseppe Moscati, Szt. Gianna Beretta Molla és ezidáig az egyetlen boldog, a magyar Dr. Batthyány Strattmann László, akinek mielőbbi szentté avatásáért azóta is imádkozunk. Én a boldoggá avatást követően ismerkedtem meg közelebbről Dr. Batthyány Strattmann László életével. Ő az élet minden területén példaképnek tekinthető. Magas színvonalú szakmai tudással rendelkezett. Egész hercegi vagyonát a szegények gyógyítására fordította. Nem csupán a kezeléseket, műtéteket végezte ingyen szegény betegeinek, hanem az útiköltségüket, gyógyszer költségüket is finanszírozta. Két kórházat alapított. Az elsőt Köpcsényben, induláskor 24, majd 120 ággyal. A másodikat a Trianoni békediktátum után a körmendi kastélyában.


Mindenkinek szüksége van példaképekre. Az én példaképem Boldog Dr. Batthyány Strattmann László lett.
Rómából való hazatérésünk után Ipoly atya, a Szent Imre templom plébánosa felkért, hogy főleg a zarándokcsoport résztvevőiből alapítsak egy orvosi imakört. 2003 áprilisában meg is alakultunk „Boldog László Orvosi Imakör” néven. Havonta üléseztünk, imádkoztunk, később pedig értékes előadókat hívtunk meg. 2009-re úgy megerősödtünk, hogy úgy döntöttem, megérett a helyzet arra, hogy Egyesületté alakuljunk. A Szent Imre templomban a XI. kerületi Önkormányzat segítségével kialakítottunk 2016. január 22-én egy Batthyány Kápolnát és felszenteltetnünk. Az oltárképet Angyal Júlia festőművész alkotta. A szervezésben, a márványtábla elkészíttetésében pedig kiemelkedő szerepe volt Dr. Mikecz Tibor szülész-nőgyógyász-onkológus főorvos úrnak, az egyesület alelnökének. A Kápolna azóta is közkedvelt tere egyházi eseményeknek, kereszteléseknek. Felszentelt hely, ahol betegek kérhetik Batthyány közbenjárását gyógyulásuk érdekében és a mi munkánk sikeres végzéséhez.
Ide kívánkozik Albert Einstein megállapítása: „ A tudomány vallás nélkül sánta, a vallás tudomány nélkül vak.” Minél képzettebb, minél nagyobb tudással rendelkezik valaki, annál jobban rádöbben, hogy milyen kevés ez a Teremtő Isten alkotásának a megismeréséhez.