Menjetek tehát, és tegyetek tanítvánnyá minden népet. Mt 28,19

Kávé örömhírrel - A Katolikus Shalom Közösség missziója

A Brazíliából indult Katolikus Shalom Közösség kezdeményezése apránként behálózta a világot. Sikerük titka az általuk sugárzott öröm.

A Katolikus Shalom Közösség indirekt missziót folytat. Jelen vannak Olaszországban, Franciaországban, Svájcban, Izraelben, Kanadában, Angliában, Uruguayban, Algériában, Madagaszkáron, Francia Guyanában, Portugáliában és Magyarországon is.

Nyitnak egy kellemes kávézót, szendvicsezőt, amelyet a fiatalok megkedvelnek. A különlegesen elnevezett ételek kapcsán beszélgetések kezdődnek a hely alkalmazottai és a vendégek között. Az alkalmazottak mind misszionáriusok.

Általában nyitott párbeszéd alakul ki a felek között, ami sok betérő számára fontos, hiszen űrt tölt be az életükben. A kávézók különtermeiben lehetőség nyílik csoportos beszélgetések, imaórák megtartására. A szentségi kápolna az imádkozók számára áll nyitva. Elsősorban a művészeten, zenén, táncon keresztül megvalósuló evangelizációval érik el az embereket a közösség tagjai.

Az első kávé

1982-ben az akkor 22 éves egyetemista, Moysés Azevedo nyitott egy kávézót. A szendvicsek és az italok bibliai nevet kaptak, ez jó lehetőséget kínált Moysésnek, hogy szóba elegyedjen a betérő fiatalokkal, elmesélje nekik a „szendvicsek történetét”. Az alapítást Moysés életének két meghatározó eseménye motiválta.

„Nem akarok templomba menni…”

Moysés Azevedo a brazíliai Fortalezában született 1959-ben, egy katolikus család hatodik gyermekeként. Édesanyjának régi vágya volt, hogy ha fia születik, felajánlja őt Istennek. Öt lánya született, de tovább imádkozott, míg 45 éves korában végül életet adott Moysésnek. A fiú 12-13 éves korában kijelentette, hogy nem szeretne többet templomba menni. Úgy érezte, a mise olyan, mint egy múzeum. A fordulat egy lánynak, Teréznek köszönhetően következett be, aki rávette Moysést, hogy menjen el egy fiataloknak szóló lelkigyakorlatra. Ott a tizenhat éves Moysés életében először nagyon erősen megtapasztalta, hogy Jézus szereti őt.

„Adj egy ajándékot a pápának!”

„Az a találkozás megváltoztatta az egész életemet. Sorsdöntő tapasztalat volt” – mondta Moysés. 1980. június 30-án II. János Pál pápa először látogatott Brazíliába, azon belül Fortalezába, hogy részt vegyen a nemzeti eucharisztikus kongresszuson. A város püspöke a húszéves Moysést választotta ki, hogy az egyházközséghez tartozó fiatalok nevében ajándékot adjon a pápának. Nemcsak átadnia kellett azonban, hanem el is kellett döntenie, hogy mit adjon a Szentatyának. Moysés úgy döntött, felajánlja, hogy egész életét a fiatalok evangelizációjának szenteli. Át akarta adni nekik, amit ő ingyen kapott. Ez meg is történt 1980. július 9-én II. János Pál pápa lábainál. Az ifjú Moysés megkapta a pápa áldását, és két évvel később letehette közösségének „alapkövét”.

Béke és öröm

’Shalom’ annyit jelent héberül, hogy ’béke’, ezt a nevet kapta Moysés Azevedo vendéglátóhelye. „A kávézó kezdet lehet a megtéréshez” – mondta Daniel Porto, a közösség Magyarországon szolgáló tagja. Hozzátette: „Vannak, akik először csak azért jöttek be hozzánk, hogy megigyanak egy kávét, ma pedig már tagjai az imacsoportunknak.”

Ajó hangulatban az örömhír akarva-akaratlanul is terjed...

Hívás Magyarországra

A közösség 1982 óta folyamatosan növekszik, hivatalosan 2007-ben hagyta jóvá a Szentszék mint pápai jogú nemzetközi társulatot. Ebben az évben az alapító Moysés megismerkedett Erdő Péter bíborossal Brazíliában, akit megragadott a közösség szellemisége, és meghívta őket, hogy telepedjenek le Magyarországon is. „Mindig is bennünk volt az a vágy, az az érzés, hogy ahová az Egyház küld, oda mi menjünk. Pontosan ez történt Magyarország esetében is.”

Erdő Péter bíboros újabb meghívásának köszönhető az is, hogy Moysés Azevedót meghallgathatjuk jövő szeptemberben Budapesten a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus előadójaként.

Forrás és fotó:NEK

Magyar Kurír

Missziós kávézó a Józsefvárosban

Shalom héberül annyit jelent, hogy béke. Ezt a nevet viseli az a Brazíliából 1982-ben indult katolikus közösség is, akik elsősorban fiatalokat szeretnének megszólítani. Moysés Azevedo nyitott egy kávézót. Ahol a szendvicsek, italok bibliai neveket kaptak. Ez alkalmat adott arra, hogy ennek kapcsán beszélgetések induljanak.
A Szentszék 2007-ben hagyta hivatalosan jóvá, mint pápai jogú nemzetközi társulatot. A Katolikus Shalom Közösség szellemisége Erdő Péter bíborosnak Brazíliai útja során megtetszett és meghívta őket, hogy telepedjenek le Magyarországon is. Mára már a világ számos pontján vannak misszióik.
A Shalom közösségnek két fő ága van. Az egyik a misszionárius, ők cölibátusban élnek. A másik ág a szövetségközösség. Ők a világiak, nekik van családjuk különböző területeken dolgoznak, ezzel tanúskodnak az evangéliumról. Magyarországi kávézójuk a HungaRio kávézó. Vannak olyan fiatalok, akik először csak kávéra, vagy egy pizzára jönnek be, de van lehetőség beszélgetni is. Az alkalmazottak általában mind missziósok.
Sikerük titka az általuk sugárzott öröm és ez kezdete lehet a megtérésnek.